ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Επέκταση των στατικών ανελαστικών μεθόδων στα πολυβάθμια συστήματα και εφαρμογή στον αντισειμικό σχεδιασμό γεφυρών
ΦΟΙΤΗΤΗΣ Φωκιανός Γεώργιος
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Ι.Ψυχάρης
ΕΤΟΣ Ιούνιος 2007

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΕνίσχυση φορέα οπλισμένου σκυροδέματος και ανελαστική ανάλυση με θεωρία συγκεντρωμένης και διανεμημένης πλαστικότητας
ΦΟΙΤΗΤΗΣ Πέτρου Νεκτάριος
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Κ.Σπυράκος
ΕΤΟΣ Οκτώβριος 2006

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μοντέλα υστερητικής συμπεριφοράς τοιχοποιίας και προσομοίωση σε Η/Υ
ΦΟΙΤΗΤΗΣ Παυλαύκης Κωνσταντίνος
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Χ.Μουζάκης
ΕΤΟΣ Ιούλιος 2006

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σεισμική συμπεριφορά σιλό σε σεισμούς του κοντινού και μακρινού πεδίου
ΦΟΙΤΗΤΗΣ Λούτας Κωνσταντίνος
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Κ.Σπυράκος
ΕΤΟΣ Σεπτέμβριος 2005

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Συντελεστής τριβής παλετών και δοκών για ολίσθηση κατά μήκος των δοκών
ΦΟΙΤΗΤΗΣ Αγραφιώτου Ελένη
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Χ.Μουζάκης
ΕΤΟΣ Σεπτέμβριος 2005

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Συντελεστής τριβής παλετών και δοκών για ολίσθηση εγκάρσια των δοκών
ΦΟΙΤΗΤΗΣ Αγαδάκου Αλκμήνη
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Χ.Μουζάκης
ΕΤΟΣ Σεπτέμβριος 2005

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Συγκριτική μελέτη επεμβάσεων σε κατασκευές από φέρουσα τοιχοποιϊα
ΦΟΙΤΗΤΗΣ Αγγελοπούλου Αντωνία
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Κ.Σπυράκος
ΕΤΟΣ Ιούνιος 2005

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Υπολογισμός σεισμικής απόκρισης κατασκευών με τη μέθοδο pushover - Σύγκριση με εναλλακτικές μεθόδους
ΦΟΙΤΗΤΗΣ Αραχώβίτης Νικόλαος
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Ι.Ψυχάρης
ΕΤΟΣ Ιούνιος 2005

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Διερεύνηση καταπονήσεων τοιχοποϊίας σε οριζόντιες μετατοπίσεις και ανάλυσή τους με τη μέθοδο των διακριτών στοιχείων
ΦΟΙΤΗΤΗΣ Παπαδόπουλος Απόστολος
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Ι.Ψυχάρης
ΕΤΟΣ Σεπτέμβριος 2004

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Προσδιορισμός της συμπεριφοράς ενισχυμένης τοιχοποιίας με σύνθετα υλικά με διαδοχικές αναλύσεις έναντι μονοτονικής επιβολής μετακίνησης
ΦΟΙΤΗΤΗΣ Βλάχου Αρετή
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Χ.Μουζάκης
ΕΤΟΣ Σεπτέμβριος 2004

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σεισμική μόνωση υφισταμένου κτιρίου
ΦΟΙΤΗΤΗΣ Χρυσανθακόπουλος Δημήτριος
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Κ.Σπυράκος
ΕΤΟΣ Ιούλιος 2004

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ανάλυση και σχεδιασμός ανεμογεννητριών για σεισμικά φορτία
ΦΟΙΤΗΤΗΣ Μανιατάκης Χαρίλαος
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Κ.Σπυράκος
ΕΤΟΣ Ιούλιος 2004

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σεισμική συμπεριφορά σύμμικτων κατασκευών
ΦΟΙΤΗΤΗΣ Κοκοσιούλη Ελένη
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Χ.Μουζάκης
ΕΤΟΣ Σεπτέμβριος 2003

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Έλεγχος παλαιάς χαλύβδινης σιδηροδρομικής γέφυρας με τους ευρωκώδικες και τους γερμανικούς κανονισμούς. Προσδιορισμός δυναμικού συντελεστή ταλάντωσης, σύγκριση και σχόλια
ΦΟΙΤΗΤΗΣ Παπαρίζος Βασίλειος
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Κ.Σπυράκος
ΕΤΟΣ Σεπτέμβριος 2003

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σεισμική συμπεριφορά στύλων Ναού Ολυμπίου Διός
ΦΟΙΤΗΤΗΣ Σονάνης Σταύρος
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Ι.Ψυχάρης
ΕΤΟΣ Μαρτιος 2003

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ανάλυση κτιριακών κατασκευών από αλουμίνιο σύμφωνα με τον Ec 9
ΦΟΙΤΗΤΗΣ Τριανταφύλλου Ανέστης
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Κ.Σπυράκος
ΕΤΟΣ Οκτώβριος 2002

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Διερεύνηση συμπεριφοράς πλαισίων από οπλισμένο σκυρόδεμα υπό σεισμική καταπόνηση, μελετημένων και κατασκευασμένων με τους ελληνικούς αντισεισμικούς κανονισμούς
ΦΟΙΤΗΤΗΣ Λιναρούδης Φίλιππος
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Π.Καρύδης
ΕΤΟΣ Σεπτέμβριος 2002

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Εφαρμογή της μεθόδου του ATC-40 για την εκτίμηση της ανελαστικής απόκρισης γεφυρών με ελαστομεταλλικά εφέδρανα και σεισμικούς συνδέσμους
ΦΟΙΤΗΤΗΣ Χαβδούλας Λεωνίδας
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Ι.Ψυχάρης
ΕΤΟΣ Σεπτέμβριος 2002

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Εκτίμηση τρωτότητας κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα και φέρουσα τοιχοποιϊα
ΦΟΙΤΗΤΗΣ Μανουσιάδου Βασιλική
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Κ.Σπυράκος
ΕΤΟΣ Σεπτέμβριος 2001

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Διερεύνηση μεθόδων σεισμικής μόνωσης - Εφαρμογή σε γέφυρες
ΦΟΙΤΗΤΗΣ Μανούσος Μιχάλης
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Ι.Ψυχάρης
ΕΤΟΣ Σεπτέμβριος 2001

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Παραμετρική διερεύνηση της ανατροπής στερεών σωμάτων για σεισμική διέγερση
ΦΟΙΤΗΤΗΣ Μίμογλου Πέτρος
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Ι.Ψυχάρης
ΕΤΟΣ Σεπτέμβριος 2001

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Εκτίμηση ισχυρής σεισμικής δόνησης στην επικεντρική περιοχή του σεισμού της Αθήνας 7-9-1999
ΦΟΙΤΗΤΗΣ Λέων Ευαγγελία
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Ι.Ψυχάρης
ΕΤΟΣ Σεπτέμβριος 2000

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Παραμετρική διερεύνηση της ανατροπής στερεών σωμάτων για ημιτονική διέγερση
ΦΟΙΤΗΤΗΣ Συγγρός Κων/νος
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Ι.Ψυχάρης
ΕΤΟΣ Ιούνιος 2000