ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ενίσχυση κτιρίου σε Τσουνάμι/TSUNAMI
ΦΟΙΤΗΤΗΣ Αθανασούλας Γεώργιος, Μουντανέας Γεώργιος
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Ι. Σπυράκος
ΕΤΟΣ 2012

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Διερεύνηση της ανελαστικής συμπεριφοράς εννιαώροφου κτιρίου σε σεισμούς κοντινού πεδίου με εφαρμογή της μεθόδου
ΦΟΙΤΗΤΗΣ Ταυλάκη Μαρία
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Ι. Ψυχάρης
ΕΤΟΣ 2011

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Διερεύνηση της επιρροής του εδάφους στα ελαστικά φάσματα σχεδιασμού για σεισμούς κοντινού πεδίου
ΦΟΙΤΗΤΗΣ Καρδούτσου Βασιλική
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Ι. Ψυχάρης
ΕΤΟΣ 2011

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας υφισταμενου κτιρίου οπλισμένου σκυροδέματος & ενισχύσεις
ΦΟΙΤΗΤΗΣ Σπύρου Δανάη
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Χ. Μουζάκης
ΕΤΟΣ 2011

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Διερέυνηση της ανελαστικής συμπεριφοράς πρότυπων πλαισίων από Ω.Σ. με χρήση του προγράμματος OPENSEES
ΦΟΙΤΗΤΗΣ Καλυβιώτης Ιωάννης
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Ι. Ψυχάρης
ΕΤΟΣ 2011

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Εδαφική επιρροή στα ελαστικά φάσματα σχεδιασμού σε σεισμούς κοντινού πεδίου
ΦΟΙΤΗΤΗΣ Κορρέ Ευαγγελία
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Χ. Μουζάκης
ΕΤΟΣ 2011

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Επίδραση της παρουσίας σήραγγας στη σεσμική απόκριση υπερκείμενων κατασκευών
ΦΟΙΤΗΤΗΣ Βασιλείου Δημήτριος
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Κ. Σπυράκος
ΕΤΟΣ 2011

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αναλυτική διερεύνηση μεταλλικής δοκού τραπεζοειδούς διαατομής(Delta Beam)
ΦΟΙΤΗΤΗΣ Σιφινού Χαρούλα
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Κ. Σπυράκος
ΕΤΟΣ 2011

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δυναμική απόκριση κατασκευών υπερκείμενων σε υπόγεια έργα
ΦΟΙΤΗΤΗΣ Γεώργιος Παπαζαφειρόπουλος
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Κ. Σπυράκος
ΕΤΟΣ 2011

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αντισεισμικός σχεδιασμός με βάση τις μετατοπίσεις Εφαρμογή της μεθόδου σε εξαώροφο κτίριο από Ω.Σ.
ΦΟΙΤΗΤΗΣ Τριαντάφυλλος Παναγιώτης
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Ι. Ψυχάρης
ΕΤΟΣ 2011

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Διερεύνηση της μορφής των φασμάτων μετακίνησης σεισμών κοντινού πεδίου - Εφαρμογή στο σεισμό του Northridge
ΦΟΙΤΗΤΗΣ Παπαδοπούλου Μαρία
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Ι. Ψυχάρης
ΕΤΟΣ 2010

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Συμπεριφορά τοιχωματικού κτιρίου σε σεισμούς κοντινού πεδίου
ΦΟΙΤΗΤΗΣ Λιώρης Βασίλειος
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Ι. Ψυχάρης
ΕΤΟΣ 2010

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Διερεύνηση της επιρροής της κατακόρυφης σεισμικής συνιστώσας σε κτίρια
ΦΟΙΤΗΤΗΣ Θάνος Βασίλειος
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Χ. Μουζάκης
ΕΤΟΣ 2010

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Διερεύνηση ανελαστικής συμπεριφοράς εννιαώροφου μεταλλικού κτιρίου σε σεισμούς κοντινού πεδίου
ΦΟΙΤΗΤΗΣ Σκόνδρα Σπυριδούλα-Ελένη
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Ι. Ψυχάρης
ΕΤΟΣ 2010

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Διερεύνηση της απόκρισης κτιρίου με σεισμική μόνωση σε σεισμούς κοντινού πεδίου
ΦΟΙΤΗΤΗΣ Φλώρου Εύη
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Ι. Ψυχάρης
ΕΤΟΣ 2010

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Επιρροή εδάφους σε σεισμικές διεγέρσεις κοντινού πεδίου
ΦΟΙΤΗΤΗΣ Σιδέρη Μαρίνα
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Ι. Ψυχάρης
ΕΤΟΣ 2010

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αναλυτική προσομοίωση πειραματικών δεδομένων τοιχοπληρωμένου πλαισίου πριν και μετά την ενίσχυση
ΦΟΙΤΗΤΗΣ Καυκάς Αθανάσιος, Κλειδής Χαρίδημος
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Κ. Σπυράκος
ΕΤΟΣ 2010

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Εκτίμηση της εδαφικής κίνησης κοντινού πεδίου κατά το σεισμό των Αθηνών στις 7/9/1999-Εφαρμογή σε επταώροφο κτίριο με τοιχώματα οπλισμένου σκυροδέματος
ΦΟΙΤΗΤΗΣ Σκιαδά Ευαγγελία
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Κ. Σπυράκος
ΕΤΟΣ 2010

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Διερεύνηση της επιρροής των ανώτερων ιδιομορφών στην σεισμική απόκριση πολυόροφων κτιρίων
ΦΟΙΤΗΤΗΣ Ρουμελιώτη Αναστασία
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Ι. Ψυχάρης
ΕΤΟΣ 2010

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ενίσχυση δομικών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα και φέρουσα τοιχοποιία με ινοπλισμένα πολυμερή-συγκριτική μελέτη κανονισμών
ΦΟΙΤΗΤΗΣ Παπαδοπούλου Μαρία
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Κ. Σπυράκος
ΕΤΟΣ 2010

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Διερεύνηση ανελαστικής συμπεριφοράς τοιχωματικού κτιρίου σε σεισμούς εγγύς πεδίου
ΦΟΙΤΗΤΗΣ Γεωργιάδης Βύρων
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Ι. Ψυχάρης
ΕΤΟΣ 2010

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αποτίμηση σεισμικής απόκρισης κτιρίου με κατανενημένη και συγκεντρωμένη πλαστικότητα
ΦΟΙΤΗΤΗΣ Μουστακάτου Δήμητρα
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Κ. Σπυράκος
ΕΤΟΣ 2009

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Επίδραση διεγέρσων εγγύς πεδίου στη συμπεριφορά κτιρίου με τοιχώματα
ΦΟΙΤΗΤΗΣ Παπανδρέου Ελένη
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Κ. Σπυράκος
ΕΤΟΣ 2009

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Διερεύνηση της επιρροής των σεισμικών παραμέτρων στα ελαστικά φάσματα μετακινήσεων για σεισμούς κοντινού πεδίου
ΦΟΙΤΗΤΗΣ Εμμανουηλίδου Μαρία-Ειρήνη
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Ι. Ψυχάρης
ΕΤΟΣ 2009

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σεισμική διακινδύνευση οχύρωσης πόλεως Ρόδου σε διεγέρσεις εγγύς πεδίου
ΦΟΙΤΗΤΗΣ Παπουτσάκη Βερόνικα
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Κ. Σπυράκος
ΕΤΟΣ 2009

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Διαστασολόγηση κτιρίου από οπλισμένο σκυρόδεμα με τη μέθοδο των μετακινήσεων
ΦΟΙΤΗΤΗΣ Μαυρωνάς Προκόπης
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Ι. Ψυχάρης
ΕΤΟΣ 2009

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Διερεύνηση της αξιοπιστίας της στατικής ανελαστικής ανάλυσης (pushover-μέθοδος Ν2) για την εκτίμηση της απόκρισης πλαισιακού κτιρίου από Ο. Σ. σε σεισμούς κοντινού πεδίου
ΦΟΙΤΗΤΗΣ Κουτρωνάς Απόστολος
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Ι. Ψυχάρης
ΕΤΟΣ 2009

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Διερεύνηση της επιρροής των ανέτερων ιδιομορφών στην ανελαστική σεισμική απόκριση κτιρίου από οπλισμένο σκυρόδεμα
ΦΟΙΤΗΤΗΣ Γιαννοπούλου Μαρία
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Ι. Ψυχάρης
ΕΤΟΣ 2009

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Συμπεριφορά κτιρίου με τοιχώματα Ο.Σ. σε διεγέρσεις εγγύς πεδίου
ΦΟΙΤΗΤΗΣ Βεργέτης Παναγιώτης
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Κ. Σπυράκος
ΕΤΟΣ 2009

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Εκτίμηση συντελεστή συμπεριφοράς άοπλης τοιχοποιίας από λιθοσώματα πυριτικού ασβεστίου
ΦΟΙΤΗΤΗΣ Κονδύλη Χάρις
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Χ. Μουζάκης
ΕΤΟΣ 2009

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Επισκευή και ενίσχυση κτιρίων τύπου pilotis έναντι σεισμού
ΦΟΙΤΗΤΗΣ Κοκκινάκος Δημήτριος
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Κ. Σπυράκος
ΕΤΟΣ 2009

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αντισεισμικός Σχεδιασμός Σύμμεικτης κατασκευής από χάλυβα, σκυρόδεμα και ξύλο με χρήση των ευρωκωδικών
ΦΟΙΤΗΤΗΣ Γιαννούλης Άγγελος
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Χ. Μουζάκης
ΕΤΟΣ 2009

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σχεδιασμός πλαισίων από χάλυβα με τη χρήση καμπυλών ολιγοκυκλικής κόπωσης
ΦΟΙΤΗΤΗΣ Κυρζίδης Μπεσιάν-Ιωάννης
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Χ. Μουζάκης
ΕΤΟΣ 2009

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αριθμητική ανάλυση οπλισμένης τοιχοποιϊας υπό μονοτονική και ανακυκλιζόμενη φόρτιση εντός του επιπέδου της
ΦΟΙΤΗΤΗΣ Καλογεροπούλου Χριστίνα
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Χ. Μουζάκης
ΕΤΟΣ 2009

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ανελαστική συμπεριφορά πρότυπου επταόροφου κτιρίου από ωπλισμένο σκυρόδεμα σε σεισμική διέγερση εγγύς πεδίου
ΦΟΙΤΗΤΗΣ Κούρτης Άγγελος
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Κ. Σπυράκος
ΕΤΟΣ 2009

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αντισεισμικός Σχεδιασμός Ασσύμετρων Κτιρίων Μεικτού Συστήματος από Οπλισμένο Σκυρόδεμα Βασισμένος στις Μετατοπίσεις
ΦΟΙΤΗΤΗΣ Καβέτσου Χριστίνα
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Χ. Μουζάκης
ΕΤΟΣ 2009

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ανελαστική συμπεριφορά τοιχοποιίας από λιθόσωματα πυριτικού ασβεστίου
ΦΟΙΤΗΤΗΣ Πατεράκη Παναγιώτα
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Χ. Μουζάκης
ΕΤΟΣ 2009

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σεισμική συμπεριφορά μεταλλικών πλαισίων με χρήση καμπυλών ολιγοκυκλικής κόπωσης
ΦΟΙΤΗΤΗΣ Τσοπανάς Εμμανουήλ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Χ. Μουζάκης
ΕΤΟΣ 2008

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σεισμική μόνωση ιστορικού κτιρίου
ΦΟΙΤΗΤΗΣ Τρύφωνας Νικόλαος-Βασίλειος
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Χ. Μουζάκης
ΕΤΟΣ 2008

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Διευρεύνηση χαρακτηριστικών περιεχομένου συχνοτήτων καταγραφών κοντινού πεδίου
ΦΟΙΤΗΤΗΣ Παυλογιάννη Δέσποινα
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Κ. Σπυράκος
ΕΤΟΣ 2008

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δυναμική καταπόνηση κτιρίων λόγω ανατινάξεων για τη διάνοιξη υπογείων έργων
ΦΟΙΤΗΤΗΣ Μανδελενάκη Αμαλία
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Κ. Σπυράκος, Ψαρρόπουλος Πρόδρομος
ΕΤΟΣ 2008

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αντισεισμικός Σχεδιασμός Ασσύμμετρων Κτιρίων Μεικτού Συστήματος από Οπλισμένο Σκυρόδεμα Βασισμένος στις Μετατοπίσεις
ΦΟΙΤΗΤΗΣ Θωμόπουλος Κυριάκος
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Χ. Μουζάκης
ΕΤΟΣ 2008

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Διερεύνηση της ανατροπής στερεών σωμάτων από σεισμικούς παλμούς κοντινού πεδίου
ΦΟΙΤΗΤΗΣ Κωνσταντίνου Ανθούλα
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Ι. Ψυχάρης
ΕΤΟΣ 2007

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Εκτίμηση της εδαφικής κίνησης και της τρωτότητας των κατασκευών στην περιοχή της Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας κατά το σεισμό της Αταλάντης του 1894
ΦΟΙΤΗΤΗΣ Διαμαντάς Σωτ. - Καμίτσος Γ.
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Κ. Σπυράκος
ΕΤΟΣ 2007

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αντισεισμικός σχεδιασμός πολυόροφου κατασκευής - Σύγκριση Ελληνικών και Διεθνών κανονισμών
ΦΟΙΤΗΤΗΣ Χατζηϊωάννου Αν. - Μουρελάτος Γερ.
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Κ. Σπυράκος
ΕΤΟΣ 2007

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ανάλυση Μεταλλικής Προσθήκης σε Υφιστάμενο Κτίριο από Οπλισμένο Σκυρόδεμα και Έλεγχος Επάρκειας του Υφισταμένου Κτιρίου
ΦΟΙΤΗΤΗΣ Παπαοικονόμου Βασιλική-Αλεξάνδρα
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Κ. Σπυράκος
ΕΤΟΣ 2007

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Διερεύνηση απόκρισης γέφυρας με σεισμική μόνωση σε σεισμούς κοντινού πεδίου
ΦΟΙΤΗΤΗΣ Τασιούλη Κωνσταντίνα
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Ι. Ψυχάρης
ΕΤΟΣ 2007

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Διερεύνηση της θέσης του κέντρου δυσκαμψίας κτιρίων από Ο.Σ. σε συνδυασμό με το χαρακτηριστικό τους ως στρεπτικά ευαίσθητων κατά Ευρωκώδικα 8 και ΕΑΚ
ΦΟΙΤΗΤΗΣ Βαλασίου Γεώργιος, Βλάχος Ηλίας
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Ι.Ψυχάρης
ΕΤΟΣ Ιούνιος 2007

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΑντισεισμικός σχεδιασμός πολυόροφου κατασκευής-Σύγκριση Ελληνικών και Διεθνών κανονισμών
ΦΟΙΤΗΤΗΣ Χατζηΐωάννου Αν., Μουρελάτος Γερ.
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Κ.Σπυράκος
ΕΤΟΣ Ιούνιος 2007

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Προσομοίωση σεισμικής συμπεριφοράς κτιρίου από φέρουσα τοιχοποιία.Προγραμματισμός κριτηρίων αστοχίας
ΦΟΙΤΗΤΗΣ Κόσσυφας Πάρις
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Χ.Μουζάκης
ΕΤΟΣ Ιούνιος 2007

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Επίδραση κορυφής συνιστώσας στους σεισμούς στα κτίρια με πυλωτή
ΦΟΙΤΗΤΗΣ Σαραντόπουλος Παύλος
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Π.Καρύδης
ΕΤΟΣ Ιούνιος 2007

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αντιμετώπιση του προβλήματος των πυλωτών
ΦΟΙΤΗΤΗΣ Καρτάλη Δέσποινα
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Π.Καρύδης
ΕΤΟΣ Σεπτέμβριος 2006

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ανελαστική στατική ανάλυση με θεώρηση αλληλεπίδρασης εδάφους-κατασκευής
ΦΟΙΤΗΤΗΣ Αυγερινός Βασ., Δρακόπουλος Αθ.
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Κ.Σπυράκος
ΕΤΟΣ Σεπτέμβριος 2006

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σεισμική τρωτότητα επισκευασμένων παραδοσιακών κτιρίων
ΦΟΙΤΗΤΗΣ Παλάντζάς Θεόδωρος
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Π.Καρύδης
ΕΤΟΣ Σεπτέμβριος 2006

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Διερεύνηση της σεισμικής συμπεριφοράς νεοκλασικού κτιρίου και της επίδρασης σεισμικής μόνωσης βάσης
ΦΟΙΤΗΤΗΣ Γιδάκου Αθηνά
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Ι.Ψυχάρης
ΕΤΟΣ Σεπτέμβριος 2006

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Επισκευή-Ενίσχυση ιερού ναού έναντι σεισμού
ΦΟΙΤΗΤΗΣ Πρέζας Παναγιώτης
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Κ.Σπυράκος
ΕΤΟΣ Μάρτιος 2006

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Προστασία μουσειακών εκθεμάτων έναντι σεισμικών διεγέρσεων
ΦΟΙΤΗΤΗΣ Σαλιβέρου Νεκταρία
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Κ.Σπυράκος
ΕΤΟΣ Μάρτιος 2006

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια Ηπείρου από πλευράς πολιτικού μηχανισμού
ΦΟΙΤΗΤΗΣ Μασούρα Χριστίνα
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Π.Καρύδης
ΕΤΟΣ Μάρτιος 2006

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Διερεύνηση της σεισμικής συμπεριφοράς γεφυρων με σεισμική μόνωση-έλεγχος αξιοπιστίας απλοποιητικών μεθόδων υπολογισμού
ΦΟΙΤΗΤΗΣ Ανδρίτσος Λεων., Καλυβιώτη Ανθ.
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Ι.Ψυχάρης
ΕΤΟΣ Μάρτιος 2006

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μαθηματική προσομοίωση καταγραφών σεισμών του Ελληνικού χώρου
ΦΟΙΤΗΤΗΣ Χουμανίδης Δημήτριος
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Ι.Ψυχάρης
ΕΤΟΣ Μάρτιος 2006

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Διερεύνηση περιπτώσεων κατάρρευσης στο σεισμό του 1999. Επιρροή των τοιχοπληρώσεων
ΦΟΙΤΗΤΗΣ Λίμας Ιωάννης
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Π.Καρύδης
ΕΤΟΣ Οκτώβριος 2005

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Παραμετρική Διερεύνηση φασμάτων απόκρισης Ελληνικών σεισμών
ΦΟΙΤΗΤΗΣ Γεωργούντζος Παναγιώτης
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Χ. Μουζάκης
ΕΤΟΣ Οκτώβριος 2005

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δείκτες συμπεριφοράς Παραδοσιακών κατασκευών
ΦΟΙΤΗΤΗΣ Σακελλάρης Νικόλαος
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Χ. Μουζάκης
ΕΤΟΣ Ιούνιος 2005

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Διερεύνηση της δυναμικής απόκρισης πέδιλων με μερική αποκόλληση υπο σεισμικές διεργέσεις
ΦΟΙΤΗΤΗΣ Πασπάτης Λάμπρος
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Ι.Ψυχάρης
ΕΤΟΣ Ιούνιος 2005

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Διερεύνηση ανακατανομής φορτίων σε υπερστατικούς φορείς σχεδιασμένους με την τροχιά της θλιπτικής δύναμης
ΦΟΙΤΗΤΗΣ Κωνσταντίνου Κ., Ταπάκης Μ.
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Κ.Σπυράκος, Μ.Κωτσοβός
ΕΤΟΣ Ιούνιος 2005

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Προσδιορισμός της σεισμικής συμπεριφοράς διώροφου κτιρίου από φέρουσα τοιχοποιΐα με χρήση αριθμητικών προσομοιωμάτων
ΦΟΙΤΗΤΗΣ Γεωργιλάκης Xρήστος
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Χ.Μουζάκης
ΕΤΟΣ Οκτώβριος 2004

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Προσδιορισμός της συμπεριφοράς ενισχυμένης τοιχοποιίας με σύνθετα υλικά
ΦΟΙΤΗΤΗΣ Αναγνωστόπουλος Σωτήριος
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Χ.Μουζάκης
ΕΤΟΣ Οκτώβριος 2004

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Εφαρμογή της μεθόδου ATC-40 για τον υπολογισμό της ανελαστικής μετακίνησης τριώροφης κατασκευής-Σύγκριση με αναλυτικά αποτελέσματα
ΦΟΙΤΗΤΗΣ Παππάς Παναγιώτης
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Ι.Ψυχάρης
ΕΤΟΣ Ιούλιος 2004

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Διερεύνηση της Σεισμικής Συμπεριφοράς εκκλησιών μετά από επεμβάσεις
ΦΟΙΤΗΤΗΣ Αθανασίου Δημήτριος
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Π.Καρύδης
ΕΤΟΣ Ιούλιος 2004

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σεισμική συμπεριφορά εύκαμπτων κατασκευών σε σεισμούς του "εγγύς" πεδίου
ΦΟΙΤΗΤΗΣ Ροντογιάννης Νικήτας
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Κ.Σπυράκος
ΕΤΟΣ Οκτώβριος 2003

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ανελαστική ανάλυση και ενίσχυση κτιρίων σχολικού συγκροτήματος σε σεισμούς του ελληνικού χώρο
ΦΟΙΤΗΤΗΣ Κουτσουράδης Ν., Κώτσης Ν.
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Κ.Σπυράκος, Ι.Ταφλαμπάς
ΕΤΟΣ Οκτώβριος 2003

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Προσομοίωση Σεισμικής Συμπεριφοράς κατασκευών αποφέρουσα τοιχοποιία
ΦΟΙΤΗΤΗΣ Παυλάκης Κων/νος
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Χ.Μουζάκης
ΕΤΟΣ Οκτώβριος 2003

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Καταστατικό προσομοίωμα τοιχοποιΐας σε μονοτική φόρτιση
ΦΟΙΤΗΤΗΣ Αντωνίου Στυλιανός
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Π.Καρύδης
ΕΤΟΣ Οκτώβριος 2003

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ανάλυση κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα σε σεισμό με την ανελαστική στατική μέθοδο(push over analysis)
ΦΟΙΤΗΤΗΣ Ηρακλείδη Φαίδρα-Αργυρώ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Κ.Σπυράκος
ΕΤΟΣ Οκτώβριος 2003

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μή γραμμική διερεύνηση της σεισμικής συμπεριφοράς του θεάτρου «Κέφαλος» στο Αργοστόλι
ΦΟΙΤΗΤΗΣ Δεμπόνος Ανδρέας
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Ι.Ψυχάρης
ΕΤΟΣ Οκτώβριος 2003

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Επισκευή και Ενίσχυση κατασκευών σύμφωνα με τον κανονισμό επεμβάσεων (ΚΑΝΕΠΕ)
ΦΟΙΤΗΤΗΣ Λούτας Κων/νος
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Κ.Σπυράκος
ΕΤΟΣ Οκτώβριος 2003

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σεισμική Συμπεριφορά σχολικού κτιρίου στην Κεφαλονιά
ΦΟΙΤΗΤΗΣ Κουτσουράδης Ν., Κώτσης Ν.
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Κ.Σπυράκος
ΕΤΟΣ Οκτώβριος 2003

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Διερεύνηση της ανελαστικής συμπεριφοράς κατασκευών στο σεισμό της Αθήνας της 7-9-1999
ΦΟΙΤΗΤΗΣ Κουϊνέλης Κων/νος
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Ι.Ψυχάρης
ΕΤΟΣ Μάρτιος 2003

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Συμβολή στη διερεύνηση των επιπτώσεων της κατακόρυφης Σεισμικής Συνιστώσας
ΦΟΙΤΗΤΗΣ Κώτσιας Λάζαρος
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Π.Καρύδης
ΕΤΟΣ Οκτώβριος 2002

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Φασματικές μέθοδοι υπολογισμού ελαστοπλαστικής απόκρισης κατασκευών
ΦΟΙΤΗΤΗΣ Τσιριλάκης Γ., Χαντζής Σεραφ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Ι.Ψυχάρης
ΕΤΟΣ Νοέμβριος 2001

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σύγκριση πειραματικών και αναλυτικών αποτελεσμάτων Σεισμικής συμπεριφοράς κτιρίων από τοιχοποιΐα
ΦΟΙΤΗΤΗΣ Σμαγκάκης Δημήτριος
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Π.Καρύδης
ΕΤΟΣ Νοέμβριος 2001

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ανελαστική ανάλυση Σχολικού κτιρίου στον σεισμό της Αθήνας του 1999
ΦΟΙΤΗΤΗΣ Τσιαντή Ελένη
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Ι. Ψυχάρης
ΕΤΟΣ Ιούνιος 2001

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Επίδραση φαινομένων Λικνισμού και πρόσκρουσης σε κατασκευές υπό Σεισμική Φόρτιση
ΦΟΙΤΗΤΗΣ Μανιάτης Νικόλαος
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Κ.Σπυράκος
ΕΤΟΣ Ιούνιος 2001

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Διερεύνηση της Σεισμικής Συμπεριφοράς κατασκευής με κοντά υποστυλώματα
ΦΟΙΤΗΤΗΣ Παπαρίζος Βασίλειος
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Ι.Ψυχάρης
ΕΤΟΣ Μάρτιος 2001

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σεισμική Ενίσχυση γεφυρών με σύνθετα υλικά
ΦΟΙΤΗΤΗΣ Θανάσου Αγγελική
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Κ.Σπυράκος
ΕΤΟΣ Οκτώβριος 2000

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μελέτη Σεισμικής επικινδυνότητας Κύπρου
ΦΟΙΤΗΤΗΣ Ανδρέου Παναγιώτης
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Ι.Ψυχάρης
ΕΤΟΣ Οκτώβριος 2000

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Συμπεριφορά πλαισίων από οπλισμένο σκυρόδεμα υπο σεισμική κακοποίηση. Σύγκριση αναλυτικών υπό πειραματικά αποτελέσματα
ΦΟΙΤΗΤΗΣ Λιναρούδης Φίλλιπος
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Π.Καρύδης
ΕΤΟΣ Οκτώβριος 2000

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Προσδιορισμός της εδαφικής επιτάχυνσης των σεισμών της Αθήνας στην επικεντρική περιοχή από παρατηρήσεις πτώσεως αντικειμένων
ΦΟΙΤΗΤΗΣ Μάτσα Θεοδώρα
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Ι.Ψυχάρης
ΕΤΟΣ Ιούνιος 2000

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Στατιστική επεξεργασία δεδομένων πρωτοβάθμιων ελέγχων στα Ανω Λιόσια από το σεισμό της 7-9-1999
ΦΟΙΤΗΤΗΣ Ηλιόπουλος Δ., Μήτσιος Κων/νος
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Ι.Ψυχάρης
ΕΤΟΣ Ιούνιος 2000

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Συνθετικά επιταχυνσιογραφήματα στον Αντισεισμικό Σχεδιασμό κατασκευών
ΦΟΙΤΗΤΗΣ Χαβδούλας Λεωνίδας
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Δ.Παπασταματίου
ΕΤΟΣ Μάρτιος 2000

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ανελαστική συμπεριφορά κτιρίου Αργοστολίου σε αντιπροσωπευτικά επιταχυνσιογραφήματα του σεισμού της Κεφαλονιάς του 1953
ΦΟΙΤΗΤΗΣ Λάδας Αγγελος
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Δ.Παπασταματίου
ΕΤΟΣ Οκτώβριος 1999

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΜελέτη σεισμικής συμπεριφοράς σχολικού κτιρίου με εφαρμογή της μεθόδου των μετακινήσεων
ΦΟΙΤΗΤΗΣ Μανούσος Μιχαήλ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Ι.Ψυχάρης
ΕΤΟΣ Οκτώβριος 1999

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Εισαγωγή της τοπογραφίας στην ανάλυση Σεισμικής Επικινδυνότητας
ΦΟΙΤΗΤΗΣ Τριανταφύλου Ανέστης
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Δ.Παπασταματίου
ΕΤΟΣ Οκτώβριος 1999

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΠειραματική διερεύνηση της εφαρμογής ιξωδοελαστικών αποσβεστήρων στην σεισμική μόνωση
ΦΟΙΤΗΤΗΣ Γιαλαντζή Ευαγγελία
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Π.Καρύδης
ΕΤΟΣ Οκτώβριος 1999

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μελέτη ανελαστικής Συμπεριφοράς κτιρίου στην Καλαμάτα σε δίαφορες σεισμικές διεγέρσεις
ΦΟΙΤΗΤΗΣ Μαραβά Κων/να, Κούκος Δημ.
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Ι.Ψυχάρης, Δ.Παπασταματίου
ΕΤΟΣ Ιούλιος 1999

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Εφαρμογή της μεθόδου των μετακινήσεων στον Αντισεισμικό σχεδιασμό πλαισιακών φορέων
ΦΟΙΤΗΤΗΣ Κηρύκος Χαρ., Πριονάς Ιωάννης
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Ι.Ψυχάρης, Δ.Παπασταματίου
ΕΤΟΣ Ιούλιος 1999

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μελέτη ανελαστικής συμπεριφοράς Σχολικού κτιρίου σε σεισμό
ΦΟΙΤΗΤΗΣ Κωσιαντή Ολβία
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Ι.Ψυχάρης
ΕΤΟΣ Ιούλιος 1999

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μελέτη ανελαστικής συμπεριφοράς Σχολικού κτιρίου σε σεισμό
ΦΟΙΤΗΤΗΣ Κωσιαντή Ολβία
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Ι.Ψυχάρης
ΕΤΟΣ Ιούλιος 1999

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Βιβλιογραφική διερεύνηση της μεθόδου των μετακινήσεων στον Αντισεισμικό Κανονισμό
ΦΟΙΤΗΤΗΣ Μίμογλου Πέτρος
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Ι.Ψυχάρης, Δ.Παπασταματίου
ΕΤΟΣ Ιούλιος 1999

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΕφαρμογή της μεθόδου των μετακινήσεων στον Αντισεισμικό Σχεδιασμό κτιρίου με τοιχώματα
ΦΟΙΤΗΤΗΣ Ρεπαπής Κων/νος, Ρόμπου Ευαγγ.
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Ι.Ψυχάρης, Δ.Παπασταματίου
ΕΤΟΣ Ιούλιος 1999

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Βιβλιογραφική Διερεύνηση της μεθόδου των μετακινήσεων στον Αντισεισμικό Σχεδιασμό
ΦΟΙΤΗΤΗΣ Συγγρός Κων/νος
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Ι.Ψυχάρης, Δ.Παπασταματίου
ΕΤΟΣ Ιούλιος 1999

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Συμπεριφορά προσαρτημάτων σε πολυόροφα κτίρια
ΦΟΙΤΗΤΗΣ Μακρής Γεώργιος
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Κ.Σπυράκος
ΕΤΟΣ Ιούλιος 1999

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μεθοδολογία εκτίμηση σεισμικής τρωτότητας κτιρίων
ΦΟΙΤΗΤΗΣ Ταρασίδης Αχιλλεύς
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Κ.Σπυράκος
ΕΤΟΣ Ιούλιος 1999

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Επιρροή της σχετικής ακαμψίας δοκών-υποστυλωμάτων στην ανελαστική συμπεριφορά κατασκευών σε σεισμούς
ΦΟΙΤΗΤΗΣ Αλεξανδρή Μαρίνα
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Ι.Ψυχάρης, Δ.Παπασταματίου
ΕΤΟΣ Οκτώβριος 1998

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δυναμική ανάλυση και προτάσεις αποκατάστασης κωδωνοστασίου Αγίου Θωμά
ΦΟΙΤΗΤΗΣ Παραρά Βασιλική
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Κ.Σπυράκος
ΕΤΟΣ Ιούλιος 1998

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Συγκοινωνιακά έργα στην πλειόσειστη περιοχή καταστρεπτικών σεισμών
ΦΟΙΤΗΤΗΣ Ποζαπαλίδη Αρετή
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Δ.Παπασταματίου
ΕΤΟΣ Μάρτιος 1998

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ανελαστική σεισμική συμπεριφορά κατασκευών με ζημιές από προηγούμενο σεισμό
ΦΟΙΤΗΤΗΣ Χατζηιγνατίου Ιωάννης
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Ι.Ψυχάρης
ΕΤΟΣ Μάρτιος 1998

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Πειραματική διερεύνηση της καταπόνησης υπογείων αγωγών σε επιβαλόμενη μετακίνηση τεκτονικού ρήγματος
ΦΟΙΤΗΤΗΣ Αλειφέρη Π., Ηλιάδη Σ.
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Ι.Ψυχάρης
ΕΤΟΣ Μάρτιος 1998

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΜελέτη ανελαστικής συμπεριφοράς σχολικών κτιρίων σε σεισμούς του ελληνικού χώρου
ΦΟΙΤΗΤΗΣ Λέων Ευαγγ., Σιγάλας Εμμ.
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Ι.Ψυχάρης, Δ.Παπασταματίου
ΕΤΟΣ Οκτώβριος 1997

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΣεισμική ανάλυση και σχεδιασμός ολόσωμων γεφυρών με αλληλεπίδραση ακροβάθρου-εδάφους
ΦΟΙΤΗΤΗΣ Καραντζίκης Μιχάλης
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Κ.Σπυράκος
ΕΤΟΣ Σεπτέμβριος 1997

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Συγκρητική διερεύνηση της ανελαστικής συμπεριφοράς κατασκευής διαστασιολογημένης με τους παλαιότερους αντισεισμικούς κανονισμούς και τον Ν.Ε.Α.Κ.
ΦΟΙΤΗΤΗΣ Τρανούλης Αλ., Ευσταθοπούλου Ελ.
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Ι.Ψυχάρης, Δ.Παπασταματίου
ΕΤΟΣ Μάρτιος 1997

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΕφαρμογή της μεθόδου των διακεκριμένων στοιχείων στη δυναμική ανάλυση κλασικών μνημείων
ΦΟΙΤΗΤΗΣ Χλιμίντζας Γεώργιος
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Ι.Ψυχάρης, Δ.Παπασταματίου
ΕΤΟΣ Σεπτέμβριος 1996

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Επιρροή αρχικών συνθηκών στην ανελαστική σεισμική συμπεριφορά απλών κατασκευών
ΦΟΙΤΗΤΗΣ Κόντου Φωτεινή
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Ι.Ψυχάρης, Δ.Παπασταματίου
ΕΤΟΣ Οκτώβριος 1995

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Διερεύνηση του ενεργειακού περιεχομένου σεισμικών καταγραφών και της επίδρασής τους σε μονοβάθμια συστήματα
ΦΟΙΤΗΤΗΣ Κουρμπέτη Ειρήνη
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Ι.Ψυχάρης
ΕΤΟΣ Μάρτιος 1995

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Εποπτική παρουσίαση της σεισμικής απόκρισης κατασκευών με τη βοήθεια Η/Υ
ΦΟΙΤΗΤΗΣ Κιάσσος Εμμανουήλ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Ι.Ψυχάρης
ΕΤΟΣ Οκτώβριος 1993

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Διερεύνηση της ανελαστικής συμπεριφοράς γεφυρών με ελαστικά εφέδρανα
ΦΟΙΤΗΤΗΣ Κυπρής Νικόλαος
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Ι.Ψυχάρης
ΕΤΟΣ Ιούλιος 1993

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρχαία κλασικά μνημεία και σεισμοί - η περίπτωση της Ακροπόλεως των Αθηνών
ΦΟΙΤΗΤΗΣ Σκόρτσης Θεόδωρος
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Ι.Ψυχάρης, Δ.Παπασταματίου
ΕΤΟΣ Μάϊος 1993

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Επιρροή του ικανοτικού ελέγχου των κόμβων στην αντισεισμική συμπεριφορά κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα
ΦΟΙΤΗΤΗΣ Τρέχας Κων/νος
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Ι.Ψυχάρης
ΕΤΟΣ Μάρτιος 1993

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Έλεγχος της σεισμικής συμπριφοράς μη κανονικών κτιρίων
ΦΟΙΤΗΤΗΣ Τζώρας Σπυρίδων
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Ι.Ψυχάρης
ΕΤΟΣ Μάρτιος 1993

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δυναμική συμπεριφορά λικνιζομένων στερεών σωμάτων
ΦΟΙΤΗΤΗΣ Νίκολης Δημήτριος
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Ι.Ψυχάρης
ΕΤΟΣ Μάρτιος 1993

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΤοπική διαφοροποίηση του σεισμικού κραδασμού και η επίδρασή της σε μεγάλες κατασκευές
ΦΟΙΤΗΤΗΣ Μυλωνάκης Γ., Νικολάου Α
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Ι.Ψυχάρης, Δ.Παπασταματίου
ΕΤΟΣ Μάρτιος 1993

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μελέτη της σεισμικής απόκρισης εκκέντρου ελαστικού μονορόφου κτιρίου
ΦΟΙΤΗΤΗΣ Κούρτη Ελένη
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Ι.Ψυχάρης
ΕΤΟΣ Μάρτιος 1993

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Διερεύνηση της ανελαστικής συμπεριφοράς μονοβάθμιων συστημάτων για ελληνικά επιταχυνσιογραφήματα
ΦΟΙΤΗΤΗΣ Ιωσήφ Χρήστος
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Ι.Ψυχάρης, Δ.Παπασταματίου
ΕΤΟΣ Μάϊος 1991

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Υπολογισμός της ακαμψίας κλιμακοστασίων και μελέτη της επιρροής τους στη σεισμική συμπεριφορά
ΦΟΙΤΗΤΗΣ Σκάρλος Χρήστος
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Ι.Ψυχάρης
ΕΤΟΣ Οκτώβριος 1990

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μελέτη σεισμικής συμπεριφοράς κτιρίων με ρετιρέ
ΦΟΙΤΗΤΗΣ Παναγουλάκη Σταυρούλα
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Ι.Ψυχάρης
ΕΤΟΣ Οκτώβριος 1989

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μελέτη της επιρροής των τοιχωμάτων στη σεισμική συμπεριφορά κτιρίων με pilotis
ΦΟΙΤΗΤΗΣ Μαγκλάρας Δημήτριος
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Ι.Ψυχάρης
ΕΤΟΣ Ιούλιος 1989